Formularz do składania uwag do projektu Strategii Zintegorwanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030

Szanowni Państwo!

W związku z trwającymi pracami nad Strategią  ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030 zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.
Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.

Zapraszamy do współpracy!

Odpowiedź na pytania oznaczone gwiazdką jest obowiązkowa.
Dla każdej zgłaszanej uwagi prosimy o ponowne wypełnienie całego formularza. 

  1. Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (rozdział/ punkt/ strona)
  2. Proponowany zmieniony zapis
  3. Uzasadnienie uwagi
  4. Dane kontaktowe o zgłaszającym uwagi: Imię i nazwisko/ nazwa organizacji, adres do korespondencji e-mail, tel./faks.
  5. Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
    KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
    https://bip.umsieradz.pl/bipkod/18463825