FORMULARZ KONSULTACYJNY

projektu Uchwały Rady Miasta Żagań w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta Żagań.

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców miasta uwag, opinii oraz propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta Żagań.

Formularz należy przesłać w terminie do 27.07.2022 r.

Dla każdej kolejnej uwagi proszę ponownie wypełnić formularz.

 

  1. DANE
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
  3. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że procedura dotycząca przetwarzania danych osobowych jest zgodna z klauzulą informacyjną zawartą na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań pod linkiem: https://bip.zagan.pl/381/Ochrona_Danych_Osobowych/
  4. WNIOSKI, UWAGI I OPINIE W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI
  5. UZASADNIENIE