Formularz 

dotyczy konsultacji społecznych mających na celu zebranie od mieszkańców Gminy Walce wniosków, uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Ankietę należy wypełnić w terminie od dnia 09.11.2023 r. do 04.12.2023 r.

  1. Dane Zgłaszającego
  2. Wnioski, uwagi i opinie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  4. Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych, której te dane dotyczą - art. 13 RODO