KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo!

W związku z trwającymi pracami nad Prognozą oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tułowice na lata 2024-2030, zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu prognozy

Zapraszamy do współpracy!

Dla każdej zgłaszanej uwagi prosimy o ponowne wypełnienie całego formularza. 

  1. Część dokumentu Prognozy, do którego odnosi się uwaga (rozdział/ punkt/ strona)
  2. Dotychczasowy zapis w Prognozie
  3. Proponowany zmieniony zapis
  4. Uzasadnienie uwagi
  5. Dane kontaktowe o zgłaszającym uwagę: Imię i nazwisko/ nazwa organizacji, adres do korespondencji e-mail, tel./faks. Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych