Szanowni mieszkańcy!

Stowarzyszenie Subregion Południowy przystąpiło do opracowania Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021 – 2030.

Badanie do którego zostali Państwo zaproszeniu, ma na celu zidentyfikować kluczowe problemy i potrzeby rozwojowe samorządów tworzących subregion południowy oraz pomóc wskazać przedsięwzięcia niezbędne do realizacji w kolejnych latach.

Opracowanie dokumentu ma umożliwić realizację przedsięwzięć zintegrowanych w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) przez samorządu skupione w Stowarzyszeniu Subregion Południowy.

Subregion Południowy tworzą następujące jednostki samorządu terytorialnego: Powiat Nyski, Powiat Głubczycki, Powiat Prudnicki, Gmina Pakosławice, Gmina Skoroszyce, Gmina Łambinowice, Gmina Lubrza, Gmina Branice, Gmina Biała, Gmina Korfantów, Gmina Paczków, Gmina Otmuchów, Gmina Głuchołazy, Gmina Głubczyce, Gmina Prudnik, Gmina Nysa, Gmina Kietrz, Gmina Baborów, Gmina Kamiennik, Gmina Głogówek.

Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania rozwoju Subregionu Południowego w perspektywie roku 2030. Z góry dziękujemy za udział w badaniu!

 

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 5 minut. Jeśli nie wskazano inaczej, proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

 1. Teren której gminy Pan(i) zamieszkuje?
 2. Czy uważa Pan(i), że gmina, którą Pan(i) zamieszkuje jest dobrym miejscem do życia?
 3. Czy uważa Pan(i), że Subregion Południowy województwa opolskiego jest dobrym miejscem do życia
 4. Proszę ocenić poszczególne elementy infrastruktury oraz oferty usługowej w miejscu zamieszkania:
 5. Bardzo źle Źle Ani dobrze, ani źle Dobrze Bardzo dobrze
  1. Jakość dróg
  2. Dostępność transportowa, skomunikowanie
  3. Dostępność miejsc parkingowych
  4. Liczba ścieżek rowerowych
  5. Stan instalacji wodno-kanalizacyjnej
  6. Dostępność transportu publicznego
  7. Stan techniczny chodników i oświetlenia
  8. Czystość/estetyka przestrzeni publicznych
  9. Odbiór odpadów komunalnych (śmieci)
  10. Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu – place zabaw, skwery, miejsca zielone itp.
  Bardzo źle Źle Ani dobrze, ani źle Dobrze Bardzo dobrze
  11. Jakość działań samorządów związanych z ochroną środowiska (stan powietrza, wody, lasów)
  12. Możliwość znalezienia zatrudnienia
  13. Możliwość rozwoju/prowadzenia działalności gospodarczej
  14. Poziom bezpieczeństwa
  15. Aktywność organizacji pozarządowych
  16. Aktywność mieszkańców w podejmowaniu wspólnych działań
  17. Oferta instytucji kultury
  18. Oferta rozrywkowa i spędzania czasu wolnego
  19. Oferta sportowa i rekreacyjna
  20. Dostępność oferty edukacyjnej
  Bardzo źle Źle Ani dobrze, ani źle Dobrze Bardzo dobrze
  21. Dostępność szkół, przedszkoli, żłobków
  22. Dostępność miejsc usługowych i handlu
  23. Dostępność lokali gastronomicznych
  24. Jakość obsługi w samorządzie i jego jednostkach
  25. Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi
  26. Dostępność usług służby zdrowia
  27. Jakość oferty i programów kierowanych do dzieci i młodzieży
  28. Jakość oferty i programów kierowanych do seniorów
  29. Możliwość wynajmu mieszkania
  30. Możliwość zakupu mieszkania
  Bardzo źle Źle Ani dobrze, ani źle Dobrze Bardzo dobrze
  31. Dostępność Internetu
  32. Możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet
  33. Promocja obszaru Subregionu Południowego
  34. Jakość funkcjonowania Policji
  35. Jakość funkcjonowania Straży Pożarnej
  36. Jakość programów wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
  37. Dostępność wsparcia oferowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (np. możliwość uzyskania świadczeń, pomocy, informacji itp.)
 6. Co Pana/Pani zdaniem jest największą zaletą, mocną stroną Subregionu Południowego?
 7. Co Pana/Pani zdaniem jest największą wadą, słabą stroną Subregionu Południowego?
 8. Jakie inne elementy/oferta zamieszkiwanego Subregionu powinny Pani/Pana zdaniem zostać poprawione w kolejnych latach?
 9. W jaki sposób ocenia Pan(i) poszczególne elementy związane z rynkiem pracy na terenie miejsca zamieszkania?
 10. Bardzo źle Źle Ani dobrze, ani źle Dobrze Bardzo dobrze
  1. Możliwość znalezienia zatrudnienia
  2. Wysokość zarobków
  3. Możliwość znalezienia „dobrej” pracy
  4. Możliwość znalezienia pracowników
  5. Możliwość przekwalifikowania się
  6. Możliwość założenia własnej działalności gospodarczej
 11. Czy czuje się Pan(i) zagrożona/zagrożony perspektywą utraty pracy?
 12. Co zrobił(a)by Pan(i), gdyby utracił(a) Pan(i) pracę?
 13. Płeć
 14. Przedział wiekowy
 15. Wykształcenie
 16. Status na rynku pracy
 17. Gdzie w perspektywie najbliższych 5 lat chciałaby/chciałby Pani/Pan mieszkać?
 18. Jeśli planuje Pan(i) zmianę miejsca zamieszkania proszę powiedzieć dlaczego/co jest tego powodem?