Szanowni Państwo!                          


W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko, zapraszamy do zgłaszania opinii i uwag do przedmiotowego dokumentu.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii wraz z prognozą OOŚ.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać za pośrednictwem niniejszego formularza elektronicznego.

Zapraszamy do współpracy!

Dla każdej zgłaszanej uwagi prosimy o ponowne wypełnienie całego formularza. 

  1. Część dokumentu Prognozy, do którego odnosi się uwaga (rozdział/ punkt/ strona)
  2. Dotychczasowy zapis w Prognozie
  3. Proponowany zmieniony zapis
  4. Uzasadnienie uwagi
  5. Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu zgłaszającego uwagę