Formularz konsultacji

służący zgłaszaniu uwag, wniosków i propozycji zmian do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzeleczki na lata 2024-2030.

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców gminy uwag, opinii oraz propozycji zmian do projektu dokumentu.

Formularz należy przesłać w terminie do 7.05.2024 r.

Dla każdej kolejnej uwagi proszę ponownie wypełnić formularz. 

 

  1. Uwagi do projektu dokumentu
    1. Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru strony
    2. Treść uwagi i propozycja zmiany
    3. Uzasadnienie
  2. Dane zgłaszającego uwagę
  3. Formularz RODO