W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Żórawina na lata 2023-2030, prosimy o zgłaszanie propozycji projektów, zadań, przedsięwzięć, które powinny być umieszczone w dokumencie.

  1. Nazwa zadania
  2. Zakres rzeczowy
  3. Uzasadnienie