W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027 prosimy o zgłaszanie propozycji projektów, zadań, przedsięwzięć, które powinny być umieszczone w dokumencie.

  1. Nazwa zadania
  2. Zakres rzeczowy
  3. Uzasadnienie