Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad podsumowaniem realizacji projektu „Razem zmieniamy Przemyśl” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa w ramach Programu Rozwój Lokalny, prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej sytuacji miasta oraz zrealizowanych w ostatnich latach zadań rozwojowych. Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element służący podsumowaniu realizacji programu.
Z góry dziękujemy za udział w badaniu i podzielenie się własnymi opiniami.

 

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 5 minut. Jeśli nie wskazano inaczej, proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

 1. Czy uważasz, że Przemyśl jest dobrym miejscem do życia?
 2. Biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w mieście na przestrzeni ostatnich 3 lat (2021-2023), proszę określ, które z poniższych zagadnień w mieście uległy poprawie, pogorszeniu lub pozostały bez zmian. Proszę, odnieś się do każdej z kategorii.
 3. Poprawił się
  Nie zmienił się
  Pogorszył się
  Trudno powiedzieć
  1. dostęp do obiektów i terenów sportu i rekreacji
  2. dostępność, łatwość przemieszczania się po zabytkowej części Przemyśla
  3. atrakcyjność kluczowych zasobów dziedzictwa Przemyśla w kontekście rozwijania potencjału turystycznego i rekreacyjnego
  4. warunki działania przedsiębiorstw (łatwość w zakładaniu i prowadzeniu działalności w mieście itp.)
  5. poziom przedsiębiorczości mieszkańców (skłonność do zakładania firm, inwestowania itp.)
  6. rynek pracy (m.in. możliwości znalezienia pracy)
  7. liczba podmiotów gospodarczych świadczących usługi w mieście (sklepy, restauracje, miejsca usługowe itp.)
  8. dostępność miejsc noclegowych w mieście (hotele, apartamenty itp.)
  9. możliwość rozwoju zawodowego
  10. możliwość rozwoju zawodowego ukierunkowanego na bezpieczeństwo
  Poprawił się
  Nie zmienił się
  Pogorszył się
  Trudno powiedzieć
  11. możliwość podnoszenia kwalifikacji przez młodzież
  12. wykorzystanie potencjału wielokulturowości miasta w turystyce i ofercie instytucji
  13. czystość i estetyka miasta
  14. stan ogólnie pojmowanego środowiska naturalnego
  15. adaptacja Przemyśla do zmian klimatu
  16. ilość i stan terenów zielonych (parki, skwery, zieleńce, tereny otwarte itp.)
  17. jakość obsługi w urzędach, instytucjach i innych jednostkach administracyjnych
  18. sposób komunikacji urzędu z mieszkańcami
  19. zaufanie do Urzędu Miejskiego
  20. zaufanie do pozostałych instytucji publicznych w mieście
  Poprawił się
  Nie zmienił się
  Pogorszył się
  Trudno powiedzieć
  21. dostęp do informacji publicznych dla mieszkańców
  22. oferta usług kultury, takich jak kina, teatry, koncerty, wystawy itp.
  23. poziom integracji osób z niepełnosprawnościami w mieście
  24. oferta zajęć dla dzieci i młodzieży (zajęcia pozalekcyjne, możliwość rozwoju zainteresowań)
  25. działania nakierowane na integrację cudzoziemców
  26. poziom relacji i więzi mieszkańców
  27. wsparcie oferowane organizacjom pozarządowym
  28. standardy dostępności obiektów i przestrzeni publicznych w mieście
  29. promocja miasta i kreowanie wizerunku/postrzegania Przemyśla
  30. otwartość samorządu na inicjatywy mieszkańców
  Poprawił się
  Nie zmienił się
  Pogorszył się
  Trudno powiedzieć
  31. aktywność mieszkańców w podejmowaniu wspólnych działań
 4. Czy Twoim zdaniem realizacja działań podejmowanych przez Miasto Przemyśl w ostatnich 3 latach (2021-2023) przełożyła się pozytywnie na następujące zagadnienia:
 5. Zdecydowanie tak
  Raczej tak
  Raczej nie
  Zdecydowanie nie
  Trudno powiedzieć
  1. Depopulacja miasta (ubytek liczby mieszkańców)
  2. Przeciwdziałanie marginalizacji miasta
  3. Ograniczenie poziomu bezrobocia
  4. Poprawę jakości środowiska naturalnego
  5. Poprawę jakości powietrza
  6. Poprawę jakości życia mieszkańców
  7. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta
 6. Czy jesteś zadowolony z tego, w jaki sposób Przemyśl i marka miasta promowane są na zewnątrz np. wśród potencjalnych inwestorów, turystów, wśród innych miast?
 7. Jak określisz swój poziom zainteresowania sprawami miasta?
 8. W ramach realizacji projektu „Razem zmieniamy Przemyśl” przyjęto założenie realizacji poniższych projektów. Proszę określ, czy Twoim zdaniem realizacja wymienionych projektów była potrzebna?
 9. zdecydowanie potrzebna
  raczej potrzebna
  raczej niepotrzebna
  zdecydowanie niepotrzebna
  trudno powiedzieć
  1. Centrum Dowodzenia – Twierdza Przemyśl (zagospodarowanie pawilonu na stoku narciarskim)
  2. Od wykluczenia do aktywizacji osób niepełnosprawnych (wykonanie boczodromu przy ul. Dworskiego)
  3. Centrum Aktywizacji Społecznej
  4. Festiwal - Łączy nas historia
  5. Przemyśl(any) System Informacyjny (PSI)
  6. Razem wspieramy lokalny biznes
  7. Zawodowcy w mundurach. Popularyzacja ścieżki zawodowej związanej z obronnością, bezpieczeństwem wewnętrznym i zarządzaniem kryzysowym wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych Miasta Przemyśla
  8. Przedsiębiorczy Przemyśl
  Metryka
 10. Płeć
 11. Przedział wiekowy
 12. Wykształcenie
 13. Status na rynku pracy
 14. Dziękujemy za udział w badaniu!