Szanowni Państwo!                          


W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2023-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko, zapraszamy do zgłaszania opinii i uwag do dokumentu Prognozy.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu prognozy OOŚ.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać za pośrednictwem niniejszego formularza elektronicznego.

Zapraszamy do współpracy!

Dla każdej zgłaszanej uwagi prosimy o ponowne wypełnienie całego formularza. 

  1. Część dokumentu Prognozy, do którego odnosi się uwaga (rozdział/ punkt/ strona)
  2. Dotychczasowy zapis w Prognozie
  3. Proponowany zmieniony zapis
  4. Uzasadnienie uwagi
  5. Dane kontaktowe o zgłaszającym uwagę: Imię i nazwisko/ nazwa organizacji, adres do korespondencji e-mail, tel./faks. Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych