Formularz konsultacji

służący zgłaszaniu uwag, wniosków i propozycji zmian do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do roku 2040

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców gminy uwag, opinii oraz propozycji zmian do projektu dokumentu.

Formularz należy przesłać w terminie do 22.03.2024 r.

Dla każdej kolejnej uwagi proszę ponownie wypełnić formularz. 

 

  1. Uwagi do projektu dokumentu
    1. Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru strony
    2. Treść uwagi i propozycja zmiany
    3. Uzasadnienie
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  3. Dane zgłaszającego uwagę
  4. Klauzula RODO