Konsultacje społeczne projektu „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016 – 2025 (GPRMM) z perspektywą do 2030 roku”    

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców miasta uwag, opinii oraz propozycji zmian do projektu Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016 – 2025 (GPRMM) z perspektywą do 2030 roku.

Formularz należy przesłać w terminie do .......... 2023 r.

Dla każdej kolejnej uwagi proszę ponownie wypełnić formularz. 

 

  1. Uwagi do projektu dokumentu
    1. Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru strony
    2. Treść uwagi i propozycja zmiany
    3. Uzasadnienie
  2. Dane zgłaszającego uwagę
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych