KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo!                          

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Zwierzyn na lata 2022-2030 zapraszamy do do zgłaszania opinii i uwag do przedmiotowego dokumentu.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.

Zapraszamy do składania opinii do projektu Strategii do dnia .....2022, poprzez:

 • wypełnienie niniejszego elektronicznego formularza konsultacji społecznych lub
 • złożenie wypełnionego formularza: wsiedzibie Urzędu Gminy Zwierzyn lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, lub
 • przesłanie wypełnionego formularza za pomocą poczty elektronicznej, na adres: ....@....

Odpowiedź na pytania oznaczone gwiazdką jest obowiązkowa.

Dla każdej zgłaszanej uwagi prosimy o ponowne wypełnienie całego formularza

 1. Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (rozdział/ punkt/ strona)
 2. Dotychczasowy zapis
 3. Proponowany zmieniony zapis
 4. Uzasadnienie uwagi
 5. Dane kontaktowe o zgłaszającym uwagi: Imię i nazwisko/ nazwa organizacji, adres do korespondencji e-mail, tel./faks.
  Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
 6. Klauzula informacyjna: