KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

Szanowni Państwo!                          

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2021-2030 - aktualizacja zapraszamy do do zgłaszania opinii i uwag do przedmiotowego dokumentu.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać za pośrednictwem niniejszego formularza elektronicznego oraz formularza dostępnego na stronie www.sedziszow-mlp.pl w terminie od dnia 4 lipca 2022r. do dnia 9 sierpnia 2022r.

Zapraszamy do współpracy!

Dla każdej zgłaszanej uwagi prosimy o ponowne wypełnienie całego formularza. 

  1. Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (rozdział/ punkt/ strona)
  2. Dotychczasowy zapis
  3. Proponowany zmieniony zapis
  4. Uzasadnienie uwagi
  5. Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu zgłaszającego uwagę