KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo!                          

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Przyrów na lata 2023-2030 zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.

Zapraszamy do współpracy!

Odpowiedź na pytania oznaczone gwiazdką jest obowiązkowa.

Dla każdej zgłaszanej uwagi prosimy o ponowne wypełnienie całego formularza. 

  1. Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (rozdział/ punkt/ strona)
  2. Dotychczasowy zapis
  3. Proponowany zmieniony zapis
  4. Uzasadnienie uwagi
  5. Dane kontaktowe o zgłaszającym uwagi: Imię i nazwisko/ nazwa organizacji, adres do korespondencji e-mail, tel./faks.
    Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.