KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo!                          

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Gmin Pradoliny Wieprza na lata 2022-2027 zapraszamy do do zgłaszania opinii i uwag do przedmiotowego dokumentu.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.

Zapraszamy do składania opinii do projektu Strategii od 18.05.2022 r. do 22.06.2022 r.

Dla każdej zgłaszanej uwagi prosimy o ponowne wypełnienie całego formularza

  1. Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (rozdział/ punkt/ strona)
  2. Dotychczasowy zapis
  3. Proponowany zmieniony zapis
  4. Uzasadnienie uwagi
  5. Dane kontaktowe o zgłaszającym uwagi: Imię i nazwisko/ nazwa organizacji, adres do korespondencji e-mail, tel./faks.
    Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.