Szanowni Państwo!                          


W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko, zapraszamy do zgłaszania opinii i uwag do przedmiotowego dokumentu.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać za pośrednictwem niniejszego formularza elektronicznego.

Zapraszamy do współpracy!

Dla każdej zgłaszanej uwagi prosimy o ponowne wypełnienie całego formularza. 

  1. Część dokumentu Prognozy, do którego odnosi się uwaga (rozdział/ punkt/ strona)
  2. Dotychczasowy zapis w Prognozie
  3. Proponowany zmieniony zapis
  4. Uzasadnienie uwagi
  5. Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu zgłaszającego uwagę