Ankieta

dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.

Ankietę należy wypełnić w terminie od dnia 7 lutego 2023 r. do dnia 9 marca 2023 r.

  1. Czy z Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu i zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra jasno wynikają zadania Komitetu?
  2. Jak Pan/Pani ocenia sposób rekrutacji Członków Komitetu Rewitalizacji opisany w § 4 Regulaminu?
  3. Czy Pana/Pani zdaniem terminy określone w Regulaminie zapewnią skuteczność naboru Kandydatów na Członków Komitetu i prawidłowość działania Komitetu Rewitalizacji?
  4. Czy zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone w rozdziale 4 Regulaminu zostały sformułowane w sposób czytelny?