KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo!

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Innych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego na lata 2021-2030 zapraszamy do zgłoszenia swoich opinii lub uwag dla dokumentu.
Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.


Zapraszamy do współpracy!

Odpowiedź na pytania oznaczone gwiazdką jest obowiązkowa.
Dla każdej zgłaszanej uwagi prosimy o ponowne wypełnienie całego formularza. 

  1. Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (rozdział/ punkt/ strona)
  2. Proponowany zmieniony zapis
  3. Uzasadnienie uwagi
  4. Dane kontaktowe o zgłaszającym uwagi: Imię i nazwisko/ nazwa organizacji, adres do korespondencji e-mail, tel./faks.

  5. Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.