Formularz 

dotyczy konsultacji społecznych mających na celu zebranie od mieszkańców Gminy Hyżne wniosków, uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Ankietę należy wypełnić w terminie od dnia 06.03.2024 r. do 11.04.2024 r.

  1. Dane Zgłaszającego
  2. Wnioski, uwagi i opinie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
  3. RODO