Formularz konsultacyjny

dotyczący konsultacji społecznych mających na celu zebranie od interesariuszy procesu rewitalizacji wniosków, uwag i opinii w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Grodków.

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do 27.04.2023 roku.

Dla każdej kolejnej uwagi proszę ponowne wypełnić formularz.

 

  1. DANE
  2. WNIOSKI, UWAGI I OPINIE W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI
  3. UZASADNIENIE
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych