Formularz do składania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głuchołazy na lata 2024-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko        

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu Prognozy.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać za pośrednictwem niniejszego formularza elektronicznego.

Zapraszamy do współpracy!

Dla każdej zgłaszanej uwagi prosimy o ponowne wypełnienie całego formularza. 

  1. Część dokumentu Prognozy, do którego odnosi się uwaga (rozdział/ punkt/ strona)
  2. Dotychczasowy zapis w Prognozie
  3. Proponowany zmieniony zapis
  4. Uzasadnienie uwagi
  5. Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu zgłaszającego uwagę