Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą do Państwa o uzupełnienie ankiety w terminie do 30 marca 2021. Ma ona na celu inwentaryzację źródeł ciepła w naszej Gminie. Jest to pierwszy krok, który pozwoli poprawić jakość powietrza, a w efekcie stan zdrowia mieszkańców naszej Gminy.

Badanie ankietowe pozwoli w obecnej sytuacji epidemicznej zapewnić bezpieczeństwo naszych dzieci i mieszkańców. W przypadku nieprzekazania wypełnionej ankiety, ankieterzy zmuszeni będą odwiedzać poszczególne mieszkania i domy.

Ankieta jest zbierana przez firmę Eko-Precyzja na zlecenie Urzędu Gminy Radziejowice.

Z poważaniem

Urszula Ciężka

Wójt Gminy Radziejowice

 1. Lokalizacja lokalu/budynku
 2. gdy brak - numer działki ewidencyjnej
 3. Typ budynku
 4. Powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu [m²]
 5. Rodzaj ogrzewania stosowanego w lokalu/budynku (istniejące źródła ciepła)
 6. możliwość wielokrotnego wyboru
  JEŚLI WYBRAŁEŚ INNĄ OPCJĘ NIŻ "Ogrzewanie na paliwo stałe" PRZEJDŹ BEZPOŚREDNIO DO PYTANIA 10
 7. Rodzaj ogrzewania na paliwo stałe stosowanego w budynku/lokalu (istniejące źródła ciepła)
 8. Piec/kocioł na paliwo stałe
 9. Klasa kotła:
 10. Rodzja zasilania
 11. Rodzaj i ilość stosowanego paliwa stałego w ciągu roku w budynku/lokalu
 12. (średnie zużycie - dane za rok 2019)
 13. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej
 14. Czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja?
 15. Jaki jest zakres przeprowadzonej termomodernizacji?
 16. Czy w budynku / lokalu planuje się przeprowadzenie modernizacji źródła ciepła?
 17. Planuje się wymianę systemu grzewczego na: