KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo!                          

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo do roku 2030, zapraszamy do zgłaszania opinii i uwag do przedmiotowego dokumentu.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać za pośrednictwem niniejszego formularza elektronicznego.

Zapraszamy do współpracy!

Dla każdej zgłaszanej uwagi prosimy o ponowne wypełnienie całego formularza. 

  1. Część dokumentu STRATEGII, do którego odnosi się uwaga (rozdział/ punkt/ strona) 
  2. Dotychczasowy zapis 
  3. Proponowany zmieniony zapis 
  4. Uzasadnienie uwagi 
  5. Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu zgłaszającego uwagę