Certyfikacji produktów regionalnych Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.

Certyfikacja jest przedsięwzięciem kierowanym do wszystkich producentów i wytwórców najwyższej jakości produktów spożywczych wytwarzanych na terytorium funkcjonowania Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, starających się o prawo używania Certyfikatu „Nadnotecka Marka”.

Celem certyfikacji jest wykreowanie atrakcyjnej marki, promującej lokalne wyroby, wykorzystującej potencjał gospodarczy regionu oraz zwiększenie dostępności komercyjnej do produktów lokalnych wytwarzanych na terenie Związku.

Producenci, których produkty zostaną nagrodzone Certyfikatem „Nadnotecka Marka” będą mieli możliwość brania udziału, w  tym prezentacji oraz sprzedaży swoich produktów na regionalnych wydarzeniach kulturalnych takich jak m.in. Święto Noteci.

 1. Nazwa podmiotu zgłaszającego produkt:
 2. Adres podmiotu zgłaszającego:
 3. Numer telefonu:
 4. Adres e-mail:
 5. Forma prawna, NIP, REGON (jeśli podmiot prowadzi działalność gospodarczą)
 6. INFORMACJE NA TEMAT ZGŁASZANEGO PRODUKTU
 7. Nazwa produktu zgłaszanego do certyfikacji:
 8. Opis produktu (krótka prezentacja produktu, materiały z jakich produkt został wykonany, opis wytwarzania itp.):
 9. Związek produktu z obszarem (cechy produktu związane z obszarem: tradycja, przepis/receptura/technika, wydarzenie, miejsce w którym jest wytwarzane itp.):
 10. Jakość produktu (charakterystyka składu, przyjazność środowisku, autentyczność i niepowtarzalność itp.):
 11. Oświadczenia Zgłaszającego:
 12. Zdjęcia produktu zgłaszanego do Certyfikacji "Nadnoteckiej Marki"
 13. max. rozmiar pliku: 5 mb
 14. Zdjęcia produktu zgłaszanego do Certyfikacji "Nadnoteckiej Marki"
 15. max. rozmiar pliku: 5 mb
 16. Zdjęcia produktu zgłaszanego do Certyfikacji "Nadnoteckiej Marki"
 17. max. rozmiar pliku: 5 mb
 18. Zdjęcia produktu zgłaszanego do Certyfikacji "Nadnoteckiej Marki"
 19. max. rozmiar pliku: 5 mb
 20. Zdjęcia produktu zgłaszanego do Certyfikacji "Nadnoteckiej Marki"
 21. max. rozmiar pliku: 5 mb
 22. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych