Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Brenna do roku 2030, prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej kondycji gminy oraz ważnych Państwa zdaniem zadań rozwojowych. Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania strategicznego dla Gminy Brenna.

 

Dziękuję za udział w badaniu,

Jerzy Pilch, Wójt Gminy Brenna

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 5 minut. W przypadku pól wyboru proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

 1. Warunki życia w Gminie Brenna. Prosimy o ocenę wybranych aspektów jakości życia w mieście:
 2. Bardzo dobra Dobra Średnia Słaba Bardzo słaba
  1. Dostępność przedszkoli i żłobków, stan techniczny i oferta tych placówek
  2. Dostępność i jakość edukacji podstawowej, stan techniczny placówek
  3. Stan techniczny dróg na terenie gminy, poziom rozwoju sieci
  4. Wyposażenie i stan techniczny chodników oraz oświetlenia
  5. Rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
  6. Czystość miasta, kosze na śmieci, system gospodarki odpadami
  7. Stan środowiska naturalnego, poziom ochrony przyrody
  8. Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE)
  9. Jakość powietrza
  10. Dostępność Internetu i elektronicznych usług publicznych
  Bardzo dobra Dobra Średnia Słaba Bardzo słaba
  11. Poziom oferty kulturalnej i rozrywkowej
  12. Poziom wyposażenia w infrastrukturę kulturalną i rozrywkową
  13. Jakość oferty sportowej i rekreacyjnej
  14. Poziom wyposażenia w infrastrukturę sportową i rekreacyjną
  15. Poziom, jakość i dostępność usług opieki zdrowotnej i pomocy społecznej
  16. Jakość obsługi w Urzędzie Gminy i jednostkach gminnych
  17. Aktywność organizacji pozarządowych, sportowych, zaangażowanie mieszkańców
 3. Prosimy o krótki komentarz – jak się Pani/Panu żyje w Gminie Brenna? Co jest największym sukcesem – pozytywnym elementem w gminie, a co największym problemem, elementem negatywnym?
 4. Co trzeba zrobić w Gminie Brenna? Proszę wskazać 3 najważniejsze Pani/Pana zdaniem przedsięwzięcia.
 5. Prosimy ocenić atrakcyjność Gminy Brenna dla turystów i kuracjuszy lub inwestorów biznesowych
 6. Bardzo dobra Dobra Przeciętna Słaba Bardzo słaba
  1. Oferta dla wypoczywających aktywnie
  2. Oferta dla turystów rodzinnych
  3. Infrastruktura dla turystów
  4. Informacja turystyczna
  5. Promocja Gminy Brenna
  6. Oferta, warunki i obsługa inwestorów
  Podstawowe dane respondenta – wyłącznie dla celów statystycznych
 7. Płeć
 8. Wiek
 9. Wykształcenie
 10. Status
 11. Miesięczny dochód członka rodziny