FORMULARZ KONSULTACYJNY

projektu Uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Boguchwała.

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców Gminy uwag, opinii oraz propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała.

Formularz należy przesłać w terminie do 22.07.2022 r.

Dla każdej kolejnej uwagi proszę ponownie wypełnić formularz.

 

  1. DANE
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
  3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej „RODO”.
  4. WNIOSKI, UWAGI I OPINIE W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI
  5. UZASADNIENIE