Formularz konsultacyjny

projektu Uchwały Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Barczewo.

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców gminy uwag, opinii oraz propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Barczewo.

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do 31.08.2023 roku.

Dla każdej kolejnej uwagi proszę ponowne wypełnić formularz.

 

  1. DANE
  2. WNIOSKI, UWAGI I OPINIE W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI
  3. UZASADNIENIE
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych